Home / Thay mặt kính Zenfone giá sỉ

Thay mặt kính Zenfone giá sỉ

✓ Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

✓ Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày

Giá thay màn hình mặt kính Asus Zenfone tại Nam Viet – Mobile

BẢO HÀNH 1 THÁNG

– khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp

➡Ép kính Google Nexus 7 (2012) : 350 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Google Nexus 7 (2013): 500 vnd  màn hình  bộ 800k
➡Ép kính Zenfone 2 ZE551ML/ZE550/ZOOAD : 250 vnd  màn hình bộ 550k 
➡Ép kính Zenfone 2 ZE550ZL/ZOO8D : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Ép kính Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD,ZOOLD : 250 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL  : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE601KL  : call màn hình  bộ 600k
➡Ép kính zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD  : 300vnd màn hình  bộ 650k
➡Ép kính Zenfone max / ZC550KL  : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone 3 5.2 Z01DB : 300 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Zenfone 3 5.5 : 300 vnd  màn hình  bộ 550k
➡Ép kính Zenfone 3 selfie : 300 vnd  màn hình  bộ 550k
➡Ép kính Zenfone 3 max Z502CL : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone 4 TOOL: 250 vnd  màn hình  bộ 400k
➡Ép kính Zenfone 4.5 /A450/TOOQ : 250 vnd  màn hình  bộ 500k
➡Ép kính Zenfone 5 /TOOJ : 200 vnd  màn hình bộ 500k
➡Ép kính Zenfone 5 lite /A502CG : 250 vnd  màn hình  bộ 700k
➡Ép kính Zenfone 6 A601 / TOOG : 250 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Nexus 5: 350 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Zenfone C Z007 /ZC451CG 4.5 : 300 vnd  màn hình  bộ 450k
➡Ép kính zenpad C 7.0 /(p01y) Z170CG kinh : 300 vnd  màn hình  bộ 700k
➡Ép kính zenpad C 7.0 /(p01v) Z370CG kinh : 300 vnd  màn hình  bộ 800k
➡Ép kính Zenfone C 7.0 / Z380CG kinh : call màn hình  bộ 1100k
➡Ép kính Zenfone C 7.0 / Z237CG kinh : call màn hình  bộ 700k
➡Ép kính zenpad c 7.0 / Z270CG kính : call  màn hình  bộ 750k
➡Ép kính Zenfone go /ZC451TG : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone go /Z00VD / ZC500TG : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính Zenfone Selfie /ZD551KL/ZE51KL/Z00ud : 350 vnd  màn hình  bộ 650k
➡Ép kính Zenfone MAX / ZC550KL  : 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính K012 : 350 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Ép kính K00B / ME173 : 400 vnd  màn hình  bộ 950k
➡Ép kính K00F / ME102A : 400 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Asus fonepad 7 K00E : 400 vnd  màn hình  bộ 950k
➡Ép kính ME KG/ K00Z,K00S ME175: 400 vnd  màn hình  bộ 900k
➡Ép kính Asus fonepad K004/ ME371 : 400 vnd  màn hình  bộ 800k
➡Ép kính MEMOPAD 7/ME176: 500 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính ME370T: 500 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính ME560 fonepad Note6 : 600 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính T100/DK002H/DK003H : 600 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính TF101 :450 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính TF201 : 500 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính TF300 : 600 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính TF600 : 600 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính TF700 : 600 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính TF810 :600 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Memo pad/ME171 : 550 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Memo pad/ME172 : 400 vnd  màn hình  bộ 950k
➡Ép kính Memo pad HD /ME173/K00B : 400 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Memo pad 8 /ME180/K00L/K016 : 400 vnd  màn hình  bộ 1100k
➡Ép kính Memo pad 10 /ME103: 450 vnd  màn hình  bộ call
➡Ép kính Asus fonepad K004 : 400 vnd  màn hình  bộ call

Bảng giá sỉ thay pin cho cữa hàng và đại lý 

➡Thay pin Google Nexus 7 (2012) : 170k
➡Thay pin Google Nexus 7 (2013): 150k
➡Thay pin Zenfone 2 ZE551ML/ZE550/ZOOAD : 150k 
➡Thay pin Zenfone 2 ZE550ZL/ZOO8D : 150k
➡Thấy pin Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD : 150k
➡Thấy pin Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD,ZOOLD : 150k
➡Thay pin Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL  : 150k
➡Thay pin Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE601KL  : call 
➡Thay pin zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD  : 150k
➡Thay pin Zenfone max / ZC550KL  : 150k
➡Thay pin Zenfone 3 5.2 Z01DB : 150k
➡Thay pin Zenfone 3 5.5 : 150k
➡Thay pin Zenfone 3 selfie : 150k
➡Thay pin Zenfone 3 max Z502CL : 200k
➡Thay pin Zenfone 4 TOOL: 150k
➡Thay pin Zenfone 4.5 /A450/TOOQ : 150k
➡Thay pin Zenfone 5 /TOOJ : 150k
➡Thay pin Zenfone 5 lite /A502CG : 150k
➡Thay pin Zenfone 6 A601 / TOOG : 150k
➡Thấy pin Nexus 5: 150k
➡Thay pin Zenfone C Z007 /ZC451CG 4.5 : 160k  
➡Thay pin zenpad C 7.0 /(p01y) Z170CG kinh : 200k
➡Thay pin zenpad C 7.0 /(p01v) Z370CG kinh :200k
➡Thay pin Zenfone C 7.0 / Z380CG kinh : call 
➡Thay pin Zenfone C 7.0 / Z237CG kinh : call 
➡Thay pin zenpad c 7.0 / Z270CG kính : call  
➡Thay pin Zenfone go /ZC451TG : 150 vnd  
➡Thay pin Zenfone go /Z00VD / ZC500TG : 150k
➡Thay pin Zenfone Selfie /ZD551KL/ZE51KL/Z00ud : 150k
➡Thay pin Zenfone MAX / ZC550KL  : 150k
 Thay pin K012 : 250k

Giá thay vỏ nắp lưng Zenfone cho cữa hàng và đại lý

➡Thay vỏ nắp lưng Google Nexus 7 (2012) : 170k
➡Thay vỏ nắp lưng Google Nexus 7 (2013): 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 2 ZE551ML/ZE550/ZOOAD : 150k 
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 2 ZE550ZL/ZOO8D : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 2 ZE500CL/ZOOD,ZOOLD : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL  : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 2 Laser 6 inch / ZE601KL  : call 
➡Thay vỏ nắp lưng zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD  : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone max / ZC550KL  : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 3 5.2 Z01DB : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 3 5.5 : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 3 selfie : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 3 max Z502CL : 200k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 4 TOOL: 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 4.5 /A450/TOOQ : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 5 /TOOJ : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 5 lite /A502CG : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone 6 A601 / TOOG : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Nexus 5: 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone C Z007 /ZC451CG 4.5 : 160k  
➡Thay vỏ nắp lưng zenpad C 7.0 /(p01y) Z170CG kinh : 200k
➡Thay vỏ nắp lưng zenpad C 7.0 /(p01v) Z370CG kinh :150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone C 7.0 / Z380CG kinh : call 
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone C 7.0 / Z237CG kinh : call 
➡Thay vỏ nắp lưng zenpad c 7.0 / Z270CG kính : call  
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone go /ZC451TG : 150 vnd  
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone go /Z00VD / ZC500TG : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone Selfie /ZD551KL/ZE51KL/Z00ud : 150k
➡Thay vỏ nắp lưng Zenfone MAX / ZC550KL  : 150k
 Thay vỏ nắp lưng K012 : 150k

asus-zenfone-2-ze500cl

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Facebook Comments