Home / Thay mặt kính Samsung giá sỉ

Thay mặt kính Samsung giá sỉ

✓ Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

✓ Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET

khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp

Samsung S20 ultra

Thay mặt kính Samsung s20 ultra giá: 1300k
Thay cảm ứng Samsung s20 ultra giá : call
Thay màn hình Samsung s20 ultra giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s20 ultra  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s20 ultra giá:call
Thay pin Samsung s20 ultra giá : call
Samsung S20 plus
Thay mặt kính Samsung s20 plusgiá: 1100k
Thay cảm ứng Samsung s20 plus giá : call
Thay màn hình Samsung s20 plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s20 plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s20 plus giá:call
Thay pin Samsung s20 plus giá : call
Samsung S20
Thay mặt kính Samsung s20giá: 1000k
Thay cảm ứng Samsung s20 giá : call
Thay màn hình Samsung s20  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s20  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s20 giá:call
Thay pin Samsung s20 giá : call

Samsung S10 (g970)

Thay mặt kính Samsung s10giá: 700k
Thay cảm ứng Samsung s10 giá : call
Thay màn hình Samsung s10  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s10  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s10 giá:call
Thay pin Samsung s10 giá : call

Samsung S10e (973)

Thay mặt kính Samsung s10e  giá: 800k
Thay cảm ứng Samsung S10e giá : call
Thay màn hình Samsung S10e  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S10e  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S10egiá:call
Thay pin Samsung S10e giá : call

Samsung S10 plus

Thay mặt kính Samsung S10 Plus  giá: 900k
Thay cảm ứng Samsung S10 plus giá : call
Thay màn hình Samsung S10 Plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S10 Plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S10 plusgiá:call
Thay pin Samsung S10 Plus giá : call

Samsung S10-5g

Thay mặt kính Samsung S10 Plus  giá: 950k
Thay cảm ứng Samsung S10 plus giá : call
Thay màn hình Samsung S10 Plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S10 Plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S10 plusgiá:call
Thay pin Samsung S10 Plus giá : call

Samsung S9 Plus

Thay mặt kính Samsung S9 Plus  giá: 700k
Thay cảm ứng Samsung S9 plus giá : call
Thay màn hình Samsung S9 Plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S9 Plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S9 plusgiá:call
Thay pin Samsung S9 Plus giá : call

Samsung S9

Thay mặt kính Samsung S9  giá: 600k
Thay cảm ứng Samsung S9 giá : 1600k
Thay màn hình Samsung S9  giá :call
Thay nắp lưng Samsung S9  giá :call
Thay sườn benzen Samsung S9giá:call
Thay pin Samsung S9 giá : call

Samsung S8 Plus

Thay mặt kính Samsung S8 Plus  giá: 600k
Thay cảm ứng Samsung S8 plus giá : 1200k
Thay màn hình Samsung S8 Plus  giá : zin call
Thay nắp lưng Samsung S8 Plus  giá : 250k
Thay sườn benzen Samsung S8 plusgiá: call
Thay pin Samsung S8 Plus giá : 250k

Samsung S8

Thay mặt kính Samsung S8  giá : 500k
Thay màn hình Samsung S8  giá : call
Thay nắp lưng Samsung S8  giá : 200k
Thay pin Samsung S8 giá : 250k

Samsung S7 Edge plus

Thay mặt kính Samsung S7 Edge plus giá : 600k
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge plus giá : 1200k
Thay màn hình Samsung S7 Edge plusgiá : call
Thay nắp lưng Samsung S7 Edge plusgiá: 200k
Thay sườn benzen Samsung S7 Edge plusgiá: 600k
Thay pin Samsung S7 Edgegiá : 250k

Samsung S7 Edge

Thay mặt kính Samsung S7 Edge giá : 500k
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge giá : 800k
Thay màn hình Samsung S7 Edgegiá : call
Thay nắp lưng Samsung S7 Edgegiá: 100k
Thay sườn benzen Samsung S7 Edgegiá: 400k
Thay pin Samsung S7 Edgegiá : 250k

Samsung S7

Thay mặt kính Samsung S7 giá : 250k
Thay màn hình Samsung S7 giá :call
Thay nắp lưng Samsung S7 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S7  giá : 400k
Thay pin Samsung S7 giá: 250k

Samsung S6 Edge plus

Thay mặt kính Samsung S6 Edge plus giá : 600k
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge plus giá : 1000k
Thay màn hình Samsung S6 Edge plus giá : call
Thay nắp Samsung S6 Edge plus giá : call
Thay sườn benzen Samsung S6 Edge plus giá : call
Thay pin Samsung S6 Edge plus giá : 250k

Samsung S6 Edge

Thay mặt kính Samsung S6 Edge giá : 450k
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge giá : 750k
Thay màn hình Samsung S6 Edge giá : call
Thay nắp Samsung S6 Edge giá : 100k
Thay sườn benzen Samsung S6 Edge giá : 450k
Thay pin Samsung S6 Edge giá : 200k

Samsung S6 active

Thay mặt kính Samsung S6giá : 350k
Thay màn hình Samsung S6giá : call
Thay nắp lưng Samsung S6giá: 100k
Thay sườn benzen Samsung S6giá : 350k
Thay pin Samsung S6giá : 200k

Samsung S6

Thay mặt kính Samsung S6giá : 200k
Thay màn hình Samsung S6giá : call
Thay nắp lưng Samsung S6giá: 100k
Thay sườn benzen Samsung S6giá : 350k
Thay pin Samsung S6giá : 200k

Samsung S5

Thay mặt kính Samsung S5 giá : 200k
Thay màn hình Samsung S5 giá :call
Thay vỏ Samsung S5 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S5 giá : 150k
Thay pin Samsung S5 giá : 150k

Samsung S4

Thay mặt kính Samsung S4 giá : 200k
Thay màn hình Samsung S4 giá : call
Thay vỏ Samsung S4 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S4 giá : 150k
Thay pin Samsung S4 giá : 150k

Samsung A01

Thay cảm ứng Samsung A01 giá : 200k
Thay màn hình Samsung A01  giá :750k
Thay nắp lưng Samsung A01  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A01 giá:call
Thay pin Samsung A01 giá : 200k

Samsung A10 

Thay mặt kính Samsung A10  giá: 200k
Thay cảm ứng Samsung A10 giá : 400K
Thay màn hình Samsung A10  giá :zin 600K
Thay nắp lưng Samsung 10  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A10giá:call
Thay pin Samsung A10 giá : 250k
Samsung a10s
Thay mặt kính Samsung A10s  giá: 200k
Thay cảm ứng Samsung A10s giá : call
Thay màn hình Samsung A10s  giá :call
Thay nắp lưng Samsung 10s  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A10s giá:call
Thay pin Samsung A10s giá : 250k

Samsung M10

Thay mặt kính Samsung m10  giá: 200k
Thay cảm ứng Samsung m10 giá : call
Thay màn hình Samsung m10  giá :calll
Thay nắp lưng Samsung m10  giá : call
Thay sườn benzen Samsung m10giá:call
Thay pin Samsung m10 giá : 250k

Samsung M20

Thay mặt kính Samsung m20  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung m20 giá : call
Thay màn hình Samsung m20  giá :call
Thay nắp lưng Samsung m20  giá : call
Thay sườn benzen Samsung m20giá:call
Thay pin Samsung m20 giá : 250k

Samsung M51

Thay mặt kính Samsung m51  giá: 400k
Thay cảm ứng Samsung m51 giá : call
Thay màn hình Samsung m51  giá :call
Thay nắp lưng Samsung m51  giá : call
Thay sườn benzen Samsung m51 giá:call
Thay pin Samsung m51 giá : 250k

Samsung A11

Thay cảm ứng Samsung A11 giá : 250k
Thay màn hình Samsung A11  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A11  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A11 giá:call
Thay pin Samsung A11 giá : 200k

Samsung A20

Thay mặt kính Samsung A30  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung A30 giá : 450K
Thay màn hình Samsung A30  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A30  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A30giá:call
Thay pin Samsung A30 giá : 250k
Samsung A21s
Thay mặt kính Samsung A21s  giá: 300k
Thay cảm ứng Samsung A21s giá : call
Thay màn hình Samsung A21s  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A21s  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A21s giá:call
Thay pin Samsung A21s giá : 250k
Samsung A30
Thay mặt kính Samsung A30  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung A30 giá : 450K
Thay màn hình Samsung A30  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A30  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A30giá:call
Thay pin Samsung A30 giá : 250k

Samsung A300

Thay mặt kính Samsung A300 giá : 200k
Thay màn hình Samsung A300 giá : zin hang call
Thay vỏ Samsung A300 giá: 200k
Thay sườn benzenSamsung A300 giá : call
Thay pin Samsung A300 giá : 200k

Samsung A310

Thay mặt kính Samsung A310giá : 200k
Thay màn hình Samsung A310 giá: call
Thay vỏ Samsung A310 giá : call
Thay sườn benzen Samsung A310 giá : 250k
Thay pin Samsung A310 giá : 200k

Samsung A50

Thay mặt kính Samsung A50  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung A50 giá : call
Thay màn hình Samsung A50  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A50  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A50giá:call
Thay pin Samsung A50 giá : 250k

Samsung A500

Thay mặt kính samsung A500 giá :200k
Thay màn hình samsung A500 giá :call
Thay vỏ sườn benzen samsung A500 giá :350k
Thay pin samsung A500 giá :250k

Samsung A51

Thay mặt kính Samsung A51  giá: 300k
Thay cảm ứng Samsung A51 giá : zin call
Thay màn hình Samsung A51  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A51  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A51 giá:call
Thay pin Samsung A51 giá : 250k

Samsung A510

Thay mặt kính samsung A510 giá :200k
Thay màn hình samsung A510 giá :call
Thay nắp lưng samsung A510 giá :100k
Thay vỏ samsung A510 giá :350kl
Thay sườn benzen samsung A510 giá :call
Thay pin samsung A510 giá :250k

Samsung A520

Thay mặt kính samsung A520giá :200k
Thay màn hình samsung A520 giá :call
Thay nắp lưng samsung A520 giá :100k
Thay vỏ samsung A520 giá :350k
Thay sườn benzen samsung A520 giá :call
Thay pin samsung A520 giá :250k

Samsung A600/ a6-2018

Thay mặt kính samsung A6 2018giá :200k
Thay màn hình samsung A6 2018 giá :call
Thay nắp lưng samsung A6 2018 giá :call
Thay vỏ samsung A6 2018 giá :550k
Thay sườn benzen samsung A6 2018 giá :call
Thay pin samsung A6 2018 giá :call

Samsung A6 plus/ a605/ j8- 2018

Thay mặt kính samsung A6 plus 2018giá :250k
Thay màn hình samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay nắp lưng samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay vỏ samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay sườn benzen samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay pin samsung A6 plus 2018 giá :300k

Samsung A70

Thay mặt kính Samsung A70  giá: 300k
Thay cảm ứng Samsung A70 giá : zin 550k
Thay màn hình Samsung A70  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A70  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A70 giá:call
Thay pin Samsung A70 giá : 250k

Samsung A700

Thay mặt kính samsung A700 giá :200k
Thay màn hình samsung A700 giá:call
Thay nắp lưng samsung A700 giá :150k
Thay vỏ samsung A700 giá :250k
Thay sườn benzen samsung A700 giá :call
Thay pin samsung A700 giá :250k

Samsung A71

Thay mặt kính Samsung A70  giá: 350k
Thay cảm ứng Samsung A70 giá : call
Thay màn hình Samsung A70  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A70  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A70 giá:call
Thay pin Samsung A70 giá : 250k

Samsung A710

Thay mặt kính samsung A710 giá :200k
Thay màn hình samsung A710 giá :call
Thay nắp lưng samsung A710 giá :100k
Thay sườn benzen samsung A710 giá :400k
Thay pin samsung A710 giá :250k

Samsung A720

Thay mặt kính samsung A720 giá: 200k
Thay màn hình samsung A720 giá : call
Thay nắp lưng samsung A720 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A720 giá : 400k
Thay pin samsung A720 giá : 250k

Samsung A750- A7-2018

Thay mặt kính samsung A750 giá: 200k
Thay màn hình samsung A750 giá : call
Thay nắp lưng samsung A750 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A750 giá : call
Thay pin samsung A70 giá : 250k

Samsung A80 / a805

Thay mặt kính Samsung A80  giá: 350k
Thay cảm ứng Samsung A80 giá : zin call
Thay màn hình Samsung A80  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A80  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A80 giá:call
Thay pin Samsung A80 giá : 250k

Samsung A800

Thay mặt kính samsung A800 giá : 200k
Thay màn hình samsung A800 giá:call
Thay nắp lưng samsung A800 giá : call
Thay sườn benzen samsung A800 giá : call
Thay pin samsung A800 giá : 250k

Samsung A810

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 300k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 250k

Samsung A530 / A8-2018

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 250k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá :call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 250k

Samsung A8 plus

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 250k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 300k

Samsung A8 star

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 250k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 300k

Samsung A8s

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 350k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 300k

Samsung A90-5g

Thay mặt kính Samsung A80  giá: 350k
Thay cảm ứng Samsung A80 giá : zin call
Thay màn hình Samsung A80  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A80  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A80 giá:call
Thay pin Samsung A80 giá : 250k

Samsung A900 / A910 / A9 pro

Thay mặt kính samsung A900 giá : 350k
Thay màn hình samsung A900 giá : call
Thay nắp lưng samsung A900 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A900 giá : 450k
Thay pin samsung A900 giá : 250k

Samsung A920 / A9-2018 

Thay mặt kính samsung a920/a9-2018  giá : 300k
Thay màn hình samsung a920/a9-2018 giá : calll
Thay nắp lưng samsung a920/a9-2018 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung a920/a9-2018 giá : call
Thay pin samsung a920/a9-2018 giá: 250k

Samsung C900/ C910 / C9 pro

Thay mặt kính samsung C9/C9 pro giá : 350k
Thay màn hình samsung C9/C9 pro giá :call
Thay nắp lưng samsung C9/C9 pro giá : 150k
Thay sườn benzen samsung C9/C9 pro giá : 450k
Thay pin samsung C9/C9 pro giá: 250k

Samsung E5

Thay mặt kính samsung E5 giá : 200k
Thay màn hình samsung E5 giá call
Thay vỏ lưng samsung E5 giá : 250k
Thay pin samsung E5 giá : 200k

Samsung E7

Thay mặt kính samsung E7 giá : 200k
Thay màn hình samsung E7 giá :call
Thay vỏ samsung E7 giá : 250k
Thay pin samsung E7 giá : 200k

Samsung J1/J120

Thay mặt kính samsung J1/j120 2016 giá : 150k
Thay màn hình samsung J1/j120 2016 giá : call
Thay vỏ samsung J1/j120 2016 giá : 200k
Thay pin samsung J1/j120 2016 giá : 150k

Samsung J2/ j200

Thay mặt kính samsung J1/j120 2016 giá : 150k
Thay màn hình samsung J1/j120 2016 giá :call
Thay vỏ samsung J1/j120 2016 giá : 200k
Thay pin samsung J1/j120 2016 giá : 150k

Samsung J2 prime

Thay mặt kính samsung J2 prime giá : 150k
Thay màn hình samsung J2 prime giá : call
Thay vỏ samsung J2 prime giá : call
Thay pin samsung J2 prime giá : 150k

Samsung j250/ j2 pro

Thay mặt kính samsung J250/J2 pro giá : 200k
Thay màn hình samsung J250/j2 pro giá :call
Thay vỏ samsung J250/j2 pro giá: 200k
Thay pin samsung J250/j2 pro giá : 150k

Samsung J3/J320

Thay mặt kính samsung J3/J320 giá : 200k
Thay màn hình samsung J3/J320 giá :call
Thay vỏ samsung J3/J320 giá: 150k
Thay pin samsung J3/J320 giá : 150k

Samsung j330/ j3 pro

Thay mặt kính samsung J3/J320 giá : 200k
Thay màn hình samsung J3/J320 giá :callcall
Thay vỏ samsung J3/J320 giá: 200k
Thay pin samsung J3/J320 giá : 150k

Samsung J400/ j4-2018

Thay mặt kính samsung J400 giá : 200k
Thay màn hình samsung J400 giá call
Thay vỏ samsung J400 giá : 250k
Thay pin samsung J400 giá : 200k

Samsung J4 plus

Thay mặt kính samsung J4 plus giá : 200k
Thay màn hình samsung J4 plus giá : call
Thay vỏ samsung J4 plus giá : 250k
Thay pin samsung J4 plus giá : 200k

Samsung J500

Thay mặt kính samsung J500 giá : 200k
Thay màn hình samsung J500 giá :call
Thay vỏ samsung J500 giá : 200k
Thay pin samsung J500 giá : 150k

Samsung J510

Thay mặt kính samsung J510 2016 giá: 200k
Thay màn hình samsung J510 2016 giá : call
Thay vỏ samsung J510 2016 giá : 250k
Thay pin samsung J510 2016 giá : 200k

Samsung J5 prime

Thay mặt kính samsung J5 prime giá : 200k
Thay màn hình samsung J5 prime giá : call
Thay vỏ samsung J5 prime giá: 250k
Thay sườn zon màn hình samsung J5 prime giá: 200k
Thay pin samsung J5 prime giá : 200k

Samsung J5 pro

Thay mặt kính samsung J5 pro giá : 200k
Thay màn hình samsung J5 pro giá :call
Thay vỏ samsung J5 pro giá : call
Thay pin samsung J5 pro giá : 200k

Samsung J600/ j6-2018

Thay mặt kính samsung J6 giá : 200k
Thay màn hình samsung J6 giá :call
Thay vỏ samsung J6 giá : 250k
Thay pin samsung J6 giá : 250k

Samsung J6 plus

Thay mặt kính samsung J6 plus giá : 200k
Thay màn hình samsung J6 plus giá :call
Thay vỏ samsung J6 plus giá :350k
Thay pin samsung J6 plus giá : 250k

Samsung J700

Thay mặt kính samsung J700 giá: 200k
Thay màn hình samsung J700 giá : call
Thay vỏ samsung J700 giá: 200k
Thay sườn benzen samsung J700 giá : 200k
Thay pin samsung J700 giá : 200k

Samsung J710 2016

Thay mặt kính samsung J710 2016 giá : 200k
Thay màn hình samsung J710 2016 giá : call
Thay vỏ samsung J710 2016 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung J710 2016 giá:150k
Thay pin samsung J710 2016 giá : 250k

Samsung J7 prime

Thay mặt kính samsung J7 prime giá: 200k
Thay màn hình samsung J7 prime giá : call
Thay vỏ samsung J7 prime giá : 250k
Thay pin samsung J7 prime giá : 200k

Samsung J7 pro

Thay mặt kính samsung J7 pro giá : 200k
Thay màn hình samsung J7 pro giá :call
Thay vỏ samsung J7 pro giá : 300k
Thay pin samsung J7 pro giá : 250k

Samsung J7+/J7plus

Thay mặt kính samsung J7+/J7 plus giá: 200k
Thay màn hình samsung J7+/J7 plus giá : call
Thay vỏ samsung J7+/J7 plus giá : 350k
Thay pin samsung J7+/J7 plus giá : 250k

Samsung J800/ j810/ j8 plus

Thay mặt kính samsung J8 giá : 200k
Thay màn hình samsung J8 giá : call
Thay vỏ samsung J8 giá: 300k
Thay pin samsung J8 giá : 300k

Samsung Note 1

Thay mặt kính samsung Note 1 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 1 giá : call
Thay vỏ samsung Note 1 giá : call
Thay pin samsung Note 1 giá : 150k

Samsung Note 2

Thay mặt kính samsung Note 2 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 2 giá :call
Thay vỏ samsung Note 2 giá : 200k
Thay pin samsung Note 2 giá : 150k

Samsung Note 3

Thay mặt kính samsung Note 3 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 3 giá :call
Thay vỏ samsung Note 3 giá : 300k
Thay sườn benzen samsung Note 3 giá : 300k
Thay pin samsung Note 3 giá : 150k

Samsung Note 4

Thay mặt kính samsung Note 4 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 4 giá :call
Thay vỏ samsung Note 4 giá : 250k
Thay sườn benzen samsung Note 3 giá : call
Thay pin samsung Note 4 giá : 250k

Samsung  Note 4 edge n915

Thay mặt kính samsung Note 4 edge giá : 600k
Thay màn hình samsung Note 4 edge giá : call
Thay vỏ samsung Note 4 edge giá : call
Thay sườn benzen samsung Note 4 edge giá : call
Thay pin samsung Note 4 edge giá : call

Samsung Note 5

Thay mặt kính samsung Note 5 giá: 350k
Thay màn hình samsung Note 5 giá : zin call
Thay vỏ samsung Note 5 giá: 250k
Thay sườn benzen samsung Note 5 giá : 500k
Thay pin samsung Note 5 giá : 150k

Samsung Note 7 / note fe

Thay mặt kính samsung Note 7 giá: 900k
Thay màn hình samsung Note 7 giá :call
Thay vỏ samsung Note 7 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 7 giá : call
Thay pin samsung Note 7 giá : 300k

Samsung Note 8

Thay mặt kính samsung Note 8 giá: 700k
Thay cảm ứng samsung Note 8 giá: 1800k
Thay màn hình samsung Note 8 giá :call
Thay vỏ samsung Note 8 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 8 giá : call
Thay lưng samsung Note 8 giá:250k
Thay pin samsung Note 8 giá : 400k

Samsung Note 9

Thay mặt kính samsung Note 9 giá: 800k
Thay cảm ứng samsung Note 9 giá: call
Thay màn hình samsung Note 9 giá :call
Thay vỏ samsung Note 9 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 9 giá : call
Thay lưng samsung Note 9 giá:300k
Thay pin samsung Note 9 giá : 400k

Samsung Note 10

Thay mặt kính samsung Note 10 giá:1200k
Thay cảm ứng samsung Note 10 giá: call
Thay màn hình samsung Note 10 giá :call
Thay vỏ samsung Note 10 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 10 giá : call
Thay lưng samsung Note 10 giá:call
Thay pin samsung Note 10 giá : call

Samsung Note 10 plus/ Note 10 lite

Thay mặt kính samsung Note 10 plus giá: 1500k
Thay cảm ứng samsung Note 10 plus giá: call
Thay màn hình samsung Note 10 plus giá :call
Thay vỏ samsung Note 10 plus giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 10 plus giá : call
Thay lưng samsung Note 10 plus giá:call
Thay pin samsung Note 10 plus giá : call

Samsung Note 20

Thay mặt kính samsung Note 20 giá: 1400k
Thay cảm ứng samsung Note 20 giá: call
Thay màn hình samsung Note 20 giá :call
Thay vỏ samsung Note 20 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 20 giá : call
Thay lưng samsung Note 20 giá:call
Thay pin samsung Note 20 giá : call

Samsung Note 20 ultra

Thay mặt kính samsung Note 20 ultra giá: 1500k
Thay cảm ứng samsung Note 20 ultra giá: call
Thay màn hình samsung Note 20 ultra giá :call
Thay vỏ samsung Note 20 ultra giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 20 ultra giá : call
Thay lưng samsung Note 20 ultra giá:call
Thay pin samsung Note 20 ultra giá : call

Samsung Các dòng máy tab

Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
Galaxy win i8552 : 150 vnd  màn hình  bộ call
Galaxy inches 9152 : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy inches 9200 : 300 vnd màn hình  bộ 900k
Galaxy inches 9205 : 300 vnd màn hình n bộ 950k
Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 150vnd màn hình  bộ call
Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy trend plus 7580 : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Grand 2 G7102 : 150 vnd màn hình  bộ 750k
Galaxy Grand 1 9082 : 250 vnd màn hình  bộ 750k
Galaxy premier 9260 : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy premier 9250 kinh: 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy core plus G350 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy core plus G355 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 400k
Galaxy G530 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 600k
Galaxy G531 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 600k
Galaxy J2 prime/ g531 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 400k
Galaxy V G313 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy G360 cảm ứng: 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy G361 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 350 vnd màn hình  bộ 950k
Galaxy 6.3 inck i527 : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy E210 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy E110s  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy I727  kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy I777  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy I9020 :350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy 9070: 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy i997: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy i989: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 2
Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 350 vnd màn hình  bộ 1050k
Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3
Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ 950k
Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 550k
Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng :250 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 1100k
Galaxy Tab 4
Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 900k
Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 800k
Galaxy Tab P608 : 500 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3 P600/P601 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A P555,T555 zin: 350 vnd màn hình n bộ call
Galaxy Tab A P585/ p585y : 400 vnd màn hình n bộ call
Galaxy Tab A T355/P355 : 350 vnd màn hình  bộ 950k
Galaxy Tab S T515 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T550 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T585 : 400 vnd màn hình  bộ 1300k
Galaxy Tab A6 T285 kinh : 250 vnd màn hình  bộ 600k
Galaxy Tab A6 T295 kinh : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab T385 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ1000k
Galaxy Tab T377 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab E T561 : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : call
Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : call
Galaxy Tab N8000 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab S T700/T705 kinh : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab S T805 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T715  : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T815 kinh  : 400 vnd màn hình  bộ call

 

Thay-mat-kinh-Samsung

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Facebook Comments