Home / Thay mặt kính OPPO giá sỉ

Thay mặt kính OPPO giá sỉ

✓ Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

✓ Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày

GIÁ THAY KÍNH OPPO .TẠI NAM VIET MOBILE

BẢO HÀNH 1 THÁNG

khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp

➡OPPO fin x  kinh: 1300 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO reno  kinh: 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO reno 2 kinh: 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO reno 3 kinh: 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO reno 4  kinh: call vnd màn hình  bộ call
➡OPPO reno 2f  kinh: 350 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R15 kinh : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A3  : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO f17 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO f11 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO f11 pro : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A3s realme c1 kinh: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A1k realme c2 kinh: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A5 kinh : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A5-2020 kinh : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A9-2020 kinh : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A7 realme 3 kinh : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A77: 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R11 kinh : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R11s kinh : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R11 plus kinh : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A71 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A83 kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A53 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R9  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R9s kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R9 plus cảm ứng : 450 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO A83 kính  : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F1 (a35) cảm ứng: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F1S (a35) cảm ứng: 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F1 plus/x9009/ R9 kính: 250 vnd màn hình call
➡OPPO F1 plus/x9009/ R9 cảm ứng: 300 vnd màn hình call
➡OPPO F3 lite/ a57: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F3 2 camera kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F3 plus kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F5 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F5 youth kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F7 kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F7 youth kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F9 realme 3 pro kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO F9 pro kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R815 : 150 vnd  màn hình  bộ call
➡OPPO R819 : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R821  : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R827 : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO X827 : call  màn hình  bộ call
➡OPPO r831  : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO r813  : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R817 : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R8113 : call màn hình  bộ call
➡OPPO R1(829) : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R811 : call màn hình bộ call
➡OPPO R1k (R8001) : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R1 (R833) : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R1001 : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R6007 : call vnd  màn hình  bộ call
➡OPPO R8007 : call vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R2001 : 150vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R5(8106)kinh : 250 vnd màn hình call
➡OPPO R5(8106)cảm ứng : 500 vnd 
➡OPPO R7 lite thay kính : 300 vnd màn hình call
➡OPPO R7 lite ép cảm ứng: 500 vnd màn hình call
➡OPPO R7S kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R7 plus kính : 250 vnd màn hình call
➡OPPO R9S kính : 200 vnd màn hình  bộ calll
➡OPPO U707: 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO X807 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO X805 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO X909 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO X9076 fin 7 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO U 701 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO T703 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO R9007 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO U3 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO U7015 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO r3007 : 200 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO N1 : call vnd màn hình  bộ call
➡OPPO N1 mini : call vnd màn hình  bộ call
➡OPPO Neo 3(R831K) : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO N3(5206) : call vnd màn hình  bộ call
➡OPPO Neo 5/ A31 (R1201)  : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO Neo 7 (A33,A33w) cam ung : 150 vnd màn hình bộ call
➡OPPO Neo 9 (A37) cam ung : 150 vnd màn hình bộ call
➡OPPO Neo 9s(A39) cam ung: 150 vnd màn hình bộ call
➡OPPO miro 3 (r3001) : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO miro 5 (a51) : 150vnd màn hình  bộ call
➡OPPO joy 3 A11W : 150 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO  X9006/X9007 : 200 vnd màn hình  bộ call

THAY PIN OPPO GIÁ SỈ

➡Thay pin oppo F5  : call
➡Thay pin oppo A71  : call
➡Thay pin oppo F7  : call
➡Thay pin oppo A83  : call
➡Thay pin oppo A53  : call
➡Thay pin oppo r9s : call
➡Thay pin oppo r9 plus : call
➡Thay pin oppo  F3: call
➡Thay pin oppo  F3 plus: call
➡Thay pin oppo  F1 (a35) : call
Thay pin oppo  F1S (a35) :call
Thay pin oppo  F1 plus/x9009 :call
Thay pin oppo  R815 : call
Thay pin oppo R819 : call
Thay pin oppo R821  :call
Thay pin oppo R827 : call
Thay pin oppo X827 : call
Thay pin oppo r831  : call
Thay pin oppo r813  :call
Thay pin oppo R817 :callk
Thay pin oppo R8113 : callk
Thay pin oppo R1(829) : call
Thay pin oppo R811 : call
Thay pin oppo R1k (R8001) : call
Thay pin oppo R1 (R833) :call
Thay pin oppo R1001 : call
Thay pin oppo R6007 : call
Thay pin oppo R8007 : call
Thay pin oppo R2001 : call
Thay pin oppo R5(8106) : call
Thay pin oppo R5(8106) : call
Thay pin oppo R7 lite  : call
Thay pin oppo R7S  : call
Thay pin oppo R7 plus  : callk
Thay pin oppo U707: call
Thay pin oppo X807 : call
Thay pin oppo X805 : callk
Thay pin oppo X909 : call
Thay pin oppo X9076 fin 7 : call
Thay pin oppo U 701 : call
Thay pin oppo T703 : call
Thay pin oppo R9007 : call
Thay pin oppo U3 : call
Thay pin oppo U7015 : call
Thay pin oppo 3007 : call
Thay pin oppo N1 : call
Thay pin oppo N1 mini : call
Thay pin oppo Neo 3(R831K) :callk
Thay pin oppo N3(5206) :call
Thay pin oppo Neo 5 (R1201)  :call
Thay pin oppo Neo7(A33,A33w) :call
Thay pin oppo Neo9(A37) :call
Thay pin oppo Neo9s(A3s) : call
Thay pin oppo miro 3(r3001) : call
Thay pin oppo miro 5 (a51) : call
Thay pin oppo joy 3 A11W : call
Thay pin oppo  X9006/X9007 : call

THAY-MAT-KINH-CAM-UNG-OPPO-CHINH-HANG

 

 

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Facebook Comments