Home / Thay mặt kính Lenovo giá sỉ

Thay mặt kính Lenovo giá sỉ

✓ Sử dụng linh kiện chính hãng, nhập mới 100%

✓ Thời gian thay sửa nhanh chóng, cam kết lấy ngay trong ngày

GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH LENOVO TẠI NAM VIET-MOBILE

BẢO HÀNH 1 THÁNG  – khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp

➡Lenovo  tab 3-710 : 350 vnd màn hình  bộ 700k
➡Lenovo tab yt3-850m : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A606 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A656 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A660 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A650: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A678 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A688 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A680e : 250 vnd  màn hình  bộ 500k
➡Lenovo A680 : 250 vnd  màn hình  bộ call
➡Lenovo A850 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo A850+ : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo A859: 300 vnd màn hình  bộ 1100k
➡Lenovo A800 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A800 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A880 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A860  : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A287 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A316 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A318: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A328 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A319 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A369 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A580 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A590 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A536 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A526 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A320t : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A216 : 250 vnd  màn hình  bộ call
➡Lenovo A2107 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A308 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A308t : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A356: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A376 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A366 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A396 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A500: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A520: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A529: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A7-30: 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Lenovo A7600 (a10-70) : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A7000  : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo A7000 -A : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A7000 plus : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A6000 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo A800/706/760/765: 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Lenovo A820/ S720: 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo A1000 tap : 250 vnd  màn hình  bộ call
➡Lenovo A3300 tab: 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo A3500 tab: 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo A5000 tab  : 250 vnd màn hình  bộ 650k
➡Lenovo A5500 tab : 250 vnd màn hình  bộ 650k
➡Lenovo A2010 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo  tab 3 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo B8000  : 900 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo B6000 : 400 vnd màn hình  bộ 900k
➡Lenovo P1/P1m : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Lenovo P1-A42 : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Lenovo P70-A : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Lenovo P770: 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo P780: 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo P700 : 250 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Lenovo S560: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S580: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S660 : 250 vnd màn hình  bộ 450k
➡Lenovo S760 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo S688: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S920 : 250 vnd màn hình  bộ 650k
➡Lenovo S930 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo S960 : 250 vnd màn hình  bộ 900k
➡Lenovo S898 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S8/s8-50  : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Lenovo S9  : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S60 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo S60-A : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo S90-A kính: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S890/A830D : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡Lenovo S850  : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Lenovo S860 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S868 : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S880: 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Lenovo S899t : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S820 : 250 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Lenovo S5000 tab : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo S6000  : 250 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo K900  : 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Lenovo K910 : 250 vnd màn hình  bộ 650k
➡Lenovo K930 : 250 vnd màn hình  bộ 650k
➡Lenovo K860 : 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Lenovo K3 note : 300 vnd  màn hình  bộ 550k
➡Lenovo K4 note 7010: 300 vnd  màn hình  bộ 600k
➡Lenovo K50-t5 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo tab 2(a7-30 A7-10) : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo yoga tablet : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo vibe x2 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo vibe K5 A6020 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo vibe K4 A6010 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Lenovo  A8-50  : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo  S8-50 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Lenovo A2020 vibe v1 : 250 vnd màn hình  bộ call

lenovo-k860p700-350530-1412989149

GIÁ THAY PIN LENOVO CHO CỬA HÀNG

➡Thay pin Lenovo A606 : 150k
➡Thay pin Lenovo A656 : 150k
➡Thay pin Lenovo A660 : 150k
➡Thay pin Lenovo A650: 150k
➡Thay pin Lenovo A678 : 150k
➡Thay pin Lenovo A688 : 150k
➡Thay pin Lenovo A680e : 150k
➡Thay pin Lenovo A680 : 150k
➡Thay pin Lenovo A850 : 150k
➡Thay pin Lenovo A850+ : 150k
➡Thay pin Lenovo A859: 150k
➡Thay pin Lenovo A800 : 150k
➡Thay pin Lenovo A800 : 150k
➡Thay pin Lenovo A880 : 150k
➡Thay pin Lenovo A860  : 150k
➡Thay pin Lenovo A287 : 150k
➡Thay pin Lenovo A316 : 150k
➡Thay pin Lenovo A318: 150k
➡Thay pin Lenovo A328 : 150k
➡Thay pin Lenovo A319 : 150k
➡Thay pin Lenovo A369 : 150k
➡Thay pin Lenovo A580 : 150k
➡Thay pin Lenovo A590 : 150k
➡Thay pin Lenovo A536 : 150k
➡Thay pin Lenovo A526 : 150k
➡Thay pin Lenovo A320t : 150k
➡Thay pin Lenovo A216 : 150k
➡Thay pin Lenovo A2107 : 150k
➡Thay pin Lenovo A308 : 150k
➡Thay pin Lenovo A308t : 150k
➡Thay pin Lenovo A356: 150k
➡Thay pin Lenovo A376 : 150k
➡Thay pin Lenovo A366 : 150k
➡Thay pin Lenovo A396 : 150k
➡Thay pin Lenovo A500: 150k
➡Thay pin Lenovo A520: 150k
➡Thay pin Lenovo A529: 150k
➡Thay pin Lenovo A7-30: 150k
➡Thay pin Lenovo S5000/A7-10: 200k
➡Thay pin Lenovo A7600 (a10-70) : 250k
➡Thay pin Lenovo A7000  : 150k
➡Thay pin Lenovo A7000 -A : 150k
➡Thay pin Lenovo A7000 plus : 200k
➡Thay pin Lenovo k3//6020/A6000 : 200k
➡Thay pin Lenovo A800/706/760/765: 150k
➡Thay pin Lenovo A820/ S720: 150k
➡Thay pin Lenovo A1000 tap : 250k
➡Thay pin Lenovo A3300 tab: 250k
➡Thay pin Lenovo A3500 tab: 250k
➡Thay pin Lenovo A5000 tab  : 250k
➡Thay pin Lenovo A5500 tab : 300k
➡Thay pin Lenovo A2010 : 150k
➡Thay pin Lenovo  tab 3 : 150k
➡Thay pin Lenovo B8000  : 200k
➡Thay pin Lenovo B6000 : 200k
➡Thay pin Lenovo P1/P1m : 150k
➡Thay pin Lenovo P1-A42 : 150k
➡Thay pin Lenovo P70-A : 150k
➡Thay pin Lenovo bP1-50 : 280k
➡Thay pin Lenovo P770: 150k
➡Thay pin Lenovo P780: 150k
➡Thay pin Lenovo P700 : 150k
➡Thay pin Lenovo S560: 150k
➡Thay pin Lenovo S580: 150k
➡Thay pin Lenovo S660 : 150k
➡Thay pinLenovo S760 : 150k
➡Thay pin Lenovo S688: 150k
➡Thay pin Lenovo S920 : 150k
➡Thay pin Lenovo S930 : 150k
➡Thay pin Lenovo S960 : 150k
➡Thay pin Lenovo S898 : 150k
➡Thay pin Lenovo S8/s8-50  : 150k
➡Thay pin Lenovo S9  : 150k
➡Thay pin Lenovo S60 : 150k
➡Thay pin Lenovo S60-A : 150k
➡Thay pin Lenovo S90-A kính: 150k
➡Thay pin Lenovo S890/A830D : 150k
➡Thay pin Lenovo S850  : 150k
➡Thay pin Lenovo S860 : 150k
➡Thay pin Lenovo S868 : 150k
➡Thay pin Lenovo S880: 150k
➡Thay pin Lenovo S899t : 150k
➡Thay pin Lenovo S820 : 150k
➡Thay pin Lenovo S5000 tab : 300k
➡Thay pin Lenovo S6000  : 150k
➡Thay pin Lenovo K900  : 150k
➡Thay pin Lenovo K910 : 150k
➡Thay pin Lenovo K930 : 150k
➡Thay pin Lenovo K860 : 150k
➡Thay pin Lenovo K3 note : 150k
➡Thay pin Lenovo K4 note 7010: 150k
➡Thay pin Lenovo K50-t5 : 150k
➡Thay pin Lenovo tab 2(a7-30 A7-10) : call
➡Thay pin Lenovo yoga tablet : call
➡Thay pin Lenovo vibe x2 : 150k
➡Thay pin Lenovo vibe K5 A6020 : 150k
➡Thay pin Lenovo  A8-50  : 200k

 

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Facebook Comments